ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τα ανακυκλώσιμα προϊόντα από την έναρξη λειτουργίας της Κοιν.Σ.Επ. έως τα τέλη του 2016, με τη συνδρομή των κατοίκων του νησιού, ξεπέρασαν τους 230 τόνους και συγκεκριμένα:

 2013201420152016Σύνολα / Είδος
Σύνολα / Έτος11.71938.57152.305128.010230.605
ΧΑΡΤΙ5.0756.1551.9409.78022.950
ΓΥΑΛΙ0018.00075.20093.200
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ0801001.0501.230
ΠΛΑΣΤΙΚΟ9502.7156.9506.15016.765
ΡΕΤ6946.6218.3156.83022.460
ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ5.00023.00017.00029.00074.000
Οι ποσότητες αναφέρονται σε κιλά.