ΟΡΑΜΑ

Όραμα μας είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Τήνου, με την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων, με αξιοποίηση όλων των παραγομένων προϊόντων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και τα ιδιαίτερα μορφολογικά, ιστορικά, θρησκευτικά κ.α. χαρακτηριστικά της, που την κάνουν να ξεχωρίζει.